Sprawdzian umiejętności z gramatyki

klasa trzecia

Imię i nazwisko ............................................................. klasa ...........

1.Wyszukaj w tekście i wpisz do tabelki po 3 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki.

Jeden mały krasnoludek szedł szybko przez gęsty las. Niósł w plecaku cztery butelki. Był w nich pyszny sok malinowy i miód. Zmęczony usiadł pod rozłożystym muchomorem. Po chwili cichutko podbiegły do niego dwie wiewiórki. Pierwszej zręcznie rzucił kilka okruszków bułki. Druga dostała smacznego orzeszka. Zwierzątka pięknie podziękowały.

rzeczowniki

czasowniki

przymiotniki

przysłówki

liczebniki

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

2.Określ osobę, liczbę i czas podanych czasowników.

czasowniki

osoba

liczba

czas

biegniesz

pisaliśmy

zaśpiewam

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

3.Uzupełnij tabelkę brakującymi czasownikami w odpowiednim czasie.

czas teraźniejszy

czas przeszły

czas przyszły

.......................

tańczę

.......................

malowałem

.......................

.......................

.......................

.......................

będzie gotować

 

4.Odmień czasownik spać przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym.

liczba pojedyncza

1.............................................

2.............................................

3.............................................

liczba mnoga

1.............................................

2.............................................

3.............................................

5.Do podanych wyrażeń dopisz liczbę mnogą.

 

stary człowiek - ..............................................

odważny strażak - ...............................................

nowy piórnik - ................................................

6.Określ rodzaj podanych rzeczowników i przymiotników.

żółte ........................................

ogień .......................................

ciekawy ..................................

ławka ........................................

mądra ........................................

drzewo ......................................

7.Od podanych przymiotników utwórz brakujące stopnie

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

zły

.......................

.......................

.......................

.......................

bardziej kolorowy

.......................

najmądrzejszy

.......................

8.Od podanych przymiotników utwórz przysłówek

ładna - ..............................

cudowny - .............................

wesoła - ...........................

9.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.

kasztan, beret, fiołek, ławka, żaba, kaseta, firanka, stół

1....................... 2....................... 3....................... 4.......................

5....................... 6....................... 7....................... 8.......................

 

10. Podane przymiotniki zastąp innymi o podobnym znaczeniu.

niebrzydki - ...............................

niewesoły - ................................

niedobry - ..................................

nieduży - ...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres badanej umiejętności, punktacja

1.Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania części mowy.

zadanie nr 1

Uczeń ma znaleźć w tekście po 3 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki.

Za każdy poprawnie wpisany w tabelkę wyraz 1pkt. max 15 pkt.

2. Sprawdzenie umiejętności określania czasu, osoby i liczby czasowników.

zadanie nr 2

Uczeń określa osobę, liczbę i czas trzech czasowników.

Za każdą poprawnie określoną liczbę oraz czas czasownika po 1pkt

Za poprawne określenie liczby wszystkich czasowników 1pkt.

max 7 pkt

zadanie nr 3

Uczeń uzupełnia tabelkę wpisując 6 brakujących czasowników w odpowiednim czasie.

Za każdy poprawnie wpisany czasownik 1 pkt. max 6 pkt

zadanie nr 4

Uczeń odmienia czasownik “spać” przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym.

Za każdą poprawnie wpisaną osobę czasownika 1 pkt. max 6 pkt

3.Sprawdzenie umiejętności określania liczby i rodzaju rzeczownika.

4. Sprawdzenie umiejętności określania liczby i rodzaju przymiotnika.

zadanie nr 5

Od trzech podanych wyrażeń w liczbie pojedynczej uczeń musi utworzyć liczbę mnogą.

Za każde poprawnie przekształcone wyrażenie 1 pkt. max 3 pkt

zadanie nr 6

Zadaniem ucznia jest określenie rodzaju trzech rzeczowników i trzech przymiotników.

Za każdą poprawny zapis 1 pkt. max 3 pkt

5.Sprawdzenie umiejętności określania stopnia przymiotników.

zadanie nr 7

Uczeń musi uzupełnić w tabelce brakujące przymiotniki, poprzez właściwe ich stopniowanie.

Za każdy poprawnie napisany przymiotnik 1pkt. max 6 pkt

6.Sprawdzenie umiejętności tworzenia przysłówków od przymiotników.

zadanie nr 8

Uczeń zamienia trzy przymiotniki w przysłówki.

Za każdy poprawnie utworzony przysłówek uczeń otrzymuje 1 pkt.

max 3 pkt

7.Sprawdzenie umiejętności porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

zadanie nr 9

Uczeń porządkuje 8 wyrazów wykorzystując znajomość alfabetu.

Za każdy poprawnie wpisany wyraz 1 pkt. max 8 pkt

 

Razem max 57 pkt